Algemene voorwaarden

Aanmelding en plaatsing
Aanmelding vindt plaats middels het volledig invullen en versturen van het inschrijfformulier. Na
ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een e-mail met ontvangstbevestiging. Het moment van
ontvangst van inschrijving bepaalt uw plaatsing.

  • Alleen bij voldoende deelname zullen de genoemde cursussen kunnen starten. Hiervan wordt u in de week voor aanvang op de hoogte gesteld.
  • Een proefles is mogelijk tijdens de 1e les van de cursus (uitzondering korte cursus 5x). U
    bent hierdoor niet verzekerd van een plek. Een proefles kost 10 euro. Graag voor aanvang van de proefles het inschrijfformulier invullen. Bij deelname aan de cursus worden de kosten verrekend.

Lesgeld
Tegelijkertijd met de bevestiging dat de cursus doorgaat krijgt u per e-mail een factuur toegezonden. Het cursusbedrag geldt per peuter/kleuter en dient voor de cursus begint (!) te worden overgemaakt op het vermelde rekeningnummer met de naam van de peuter/kleuter en het factuurnummer. Betalingen dienen uiterlijk 2 weken na verzending van de factuur betaald te worden. Zo niet dan heeft de docent het recht u de lessen te ontzeggen tot op het moment van betaling.
Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van te voren aangekondigd

Voortzetting en beëindiging van een cursus
Door aan te melden verbindt u zich aan betaalplicht. Tussentijdse beëindiging van de cursus is alleen mogelijk in geval van langdurige en aantoonbare ziekte en medische ongeschiktheid (arts). In dat geval krijgt u de waarde van de gemiste lessen middels een tegoedbon terug. De eerste twee gemiste lessen zijn dan voor eigen risico.

    Uitschrijving vindt automatisch plaats bij beëindiging van een gevolgde cursus. Voor een nieuwe cursus dient u zich weer opnieuw in te schrijven.

Uitval van een les door omstandigheden van de docent
Bij ziekte van de docent zal de les helaas komen te vervallen. In dit geval wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd door de docent. Lessen die de docent door omstandigheden niet heeft kunnen geven, worden na afloop van de cursus ingehaald. Als u als ouder les(sen) mist is restitutie van het lesgeld niet mogelijk.

Aansprakelijkheid
De docent aanvaard geen aansprakelijkheid door vermissing of beschadiging van eigendommen van de cursist. Ouders blijven altijd verantwoordelijk voor hun kind. De docent is niet verantwoordelijk voor letsel dat wordt opgelopen. De kinderen zijn verplicht om stroeve antislip sokjes of gympjes te dragen tegen uitglijden.

Overig
In overleg met de docent kan er soms een broer/zus mee naar de cursus. Dit in verband met een vrije dag op school en alleen mogelijk als er ruimte is in de groep. De kosten hiervan bedragen 5 euro en is alleen mogelijk bij de cursus ‘Muziek op Schoot’.

Privacyverklaring
Muziek op Schoot Deventer heeft respect voor de privacy van de cursisten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die aan de docent wordt doorgegeven vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het mailen van de factuur, voor het verstrekken van cursusinformatie en het op de hoogte houden van de start van nieuwe cursussen. De gegevens worden nooit gedeeld met derden en niet langer dan 5 jaar bewaard. Mocht je de gegevens willen aanpassen of verwijderen, stuur dan een mailtje!

Wanneer er tijdens de lessen foto’s/filmpjes worden gemaakt (door docent en ouders/verzorgers) zullen deze alleen op de website en/of social media worden geplaatst met toestemming van de andere ouders/verzorgers.